In gesprek met de initiatiefnemers Martijn van Beek en Barbara Kerstens van Stichting Voeding Leeft


10 jaar Leefstijl [Jaarcongres]

Van 22 tot 26 november vindt De Week van Arts & Leefstijl plaats. Het 10de Jaarcongres! En daarom wordt hard gewerkt aan een prachtig programma voor dit (online) Jubileumcongres met het thema ’10 Jaar Leefstijl, natuurlijk!’. Het eerste congres werd in 2011 door Voeding Leeft opgezet en is uitgegroeid tot het grootste Leefstijl congres voor artsen. Drie jaar geleden heeft Voeding Leeft de organisatie overgedragen aan Vereniging Arts & Leefstijl, maar Voeding Leeft is nog altijd betrokken. Hoog tijd om met de grondleggers van het congres, algemeen directeur Martijn van Beek en programmadirecteur Barbara Kerstens, in gesprek te gaan over het succes van afgelopen jaren.

Het begin

Op 28 december 2010 komen drie mensen bij elkaar met een passie voor voeding in de breedste zin van het woord. Huisarts Albert van der Velde, medisch fysioloog Peter Voshol en bedrijfseconoom Martijn van Beek hebben één gezamenlijke missie: de wereld bewust maken van de kracht van voeding. Zij hebben de drive en het verlangen ‘het anders te doen in de gezondheidszorg, allemaal vanuit een ander perspectief’. En daar, in de spreekkamer van Albert van der Velde, wordt op die dag de fundering gelegd voor Stichting Voeding Leeft. Het doel van Voeding Leeft: bewustwording creëren over het effect van voeding op jezelf, de samenleving en de aarde. Van Beek: “Voeding is voor ons meer dan alleen eten, het wordt in onze statuten uit 2011 gedefinieerd als voeding in fysieke, mentale, emotionele en spirituele vorm. Dat zie je vanaf het eerste congres ook terug: er werd gesproken over hoofd, hart en handen. Naast 800 slides moet er lekker eten zijn, muziek, meditatie en ruimte voor ontspanning. Er moet iets geraakt worden.”

Het eerste congres

Primair richt Voeding Leeft zich op het ontwikkelen van wetenschappelijk ondersteunde leefstijl behandelingen voor mensen met chronische ziekten. De vrije uren worden vol enthousiasme in de stichting gestopt. Van der Velde gebruikt hiervoor zijn ervaring en kennis als huisarts en Voshol, destijds werkzaam als wetenschapper in Engeland, is op de hoogte van het allerlaatste voedingsonderzoek. Kort na de oprichting van Voeding Leeft komt van Beek met het initiatief om een congres voor artsen over voeding te organiseren. Na het succesvol opgezette eet experiment voor volwassenen en kinderen wil hij artsen inspireren over het effect van voeding als medicijn.

Via van der Velde komt van Beek in contact met Barbara Kerstens, dan nog werkzaam in het Kennemer Gasthuis (KG). Barbara is eveneens enthousiast en met de medewerking van psycholoog Frank Arnoldy, destijds lid van de raad van bestuur van het KG, en internist Hanno Pijl uit het LUMC wordt het eerste Voeding Leeft congres in 2011 in Haarlem een feit. Dat artsen nog wat meewarig tegenover het onderwerp staan blijkt uit het aantal deelnemers. Slechts 100 artsen, geen enkele uit het KG, bezoeken het eerste congres en de vereniging tegen de kwakzalverij houdt de boel nauwlettend in de gaten. Het is duidelijk dat er vanuit de artsen nog weinig interesse is in voeding als medicijn.

Ontwikkeling afgelopen 10 jaar

Het eerste congres krijgt van de deelnemers een heel hoog rapportcijfer. Voor Voeding Leeft alle reden om door te gaan. Kerstens: “Het congres werd steeds groter en professioneler! Op het tweede congres moesten wij al nee verkopen. Het derde jaar organiseerden we het congres in het LUMC en hadden we onze eerste internationale spreker, Robert Lustig!” Lustig is een Amerikaanse kinderarts en endocrinoloog en gespecialiseerd in obesitas bij kinderen. Albert belde hem vol enthousiasme en Lustig zegde toe te komen spreken zonder enige financiële vergoeding.

De congressen die daarna volgen worden op steeds grotere locaties georganiseerd en er spreken internationaal bekende artsen als cardioloog Dariush Mozaffarian en professor aan Harvard en endocrinoloog, David Ludwig. “Van der Velde kon zijn diepe bevlogenheid en ervaring als huisarts heel goed overbrengen op anderen. Hij was de verbindende factor en een wijs man. Mede dankzij hem is het congres uitgegroeid tot wat het nu is: een congres met jaarlijks zo’n 700 bezoekers, van artsen tot beleidsmakers,” aldus van Beek. Helaas is Albert in juni 2020 overleden.

“Van der Velde kon zijn diepe bevlogenheid en ervaring als huisarts heel goed overbrengen op anderen.”

Wie maakte indruk

Naast de grote internationale namen die afgelopen jaren op het congres hebben gesproken, zijn er ook andere sprekers die een diepe indruk hebben achtergelaten. Van Beek: “Hanno Pijl is al jaren de publiekslieveling. Hij is belezen, intelligent en daarnaast bescheiden. Hij durft te zeggen dat hij een vraag goed vindt en het antwoord er niet op weet. Daarmee laat hij een stuk kwetsbaarheid zien. Dat is ook een van onze kernwaardes: het durven erkennen hoeveel we eigenlijk niet weten en de bereidheid om je hele eigen theorie overboord te gooien.” “En Wilma Oosthoek,” vult Kerstens aan: “Zij is oprichtster van Student & Leefstijl en destijds geneeskundestudent. Wilma stond op ons vierde congres voor een zaal van 450 artsen en op een gepassioneerde en charmante manier sprak ze iedereen zeer dringend toe: “Het is NU aan jou om leefstijl en voeding te integreren in de praktijk. JIJ moet het doen! JIJ moet deze kennis vanaf vandaag meenemen naar je patiënten.” Zij kon dat zo goed verwoorden. De hele zaal stond op om te juichen. Zij was echt TED speech waardig!”

Thema van jubileumcongres

Van Beek: “Onze kernactiviteit is het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde leefstijl behandelingen voor chronisch zieken. We richten ons niet primair op huisartsen en zorgprofessionals. Daarom is in 2016 door twee bevlogen huisartsen, Tamara de Weijer en Iris de Vries, de Vereniging Arts en Leefstijl opgericht met als doel om voeding en leefstijl in de spreekkamer te krijgen. Het congres paste wat dat betreft overduidelijk bij de ambitie van Arts en Leefstijl en daarom is de organisatie sinds 2018 in handen van de vereniging. Als Voeding Leeft blijven we natuurlijk wel graag nauw betrokken.”

Barbara vult aan: “En we kunnen ons helemaal vinden in het thema ’10 jaar Leefstijl, natuurlijk!’ omdat we afgelopen jaren hebben laten zien dat leefstijl niet alleen vanzelfsprekend is in de praktijk van de zorgprofessional maar inmiddels ook in de politiek, bij zorgverzekeraars en in de samenleving hoog op de agenda staat.”

Toekomstvisie

Er is in toenemende mate aandacht voor leefstijl en steeds meer huisartsen en medisch specialisten integreren leefstijl in hun praktijk. Zo is leefstijlgeneeskunde o.a. door Vereniging Arts en Leefstijl onderwerp geworden in het raamplan van het nieuwe geneeskunde curriculum. Maar echt tevreden is Voeding Leeft nog niet. Kerstens: “Wat ik persoonlijk frustrerend vind, te meer door de COVID-19 epidemie, is dat telkens blijkt hoe belangrijk leefstijl is, maar dat er toch te weinig gebeurt. Het blijft pappen en nathouden.” Van Beek is het daar mee eens: “Leefstijl moet en kan nog veel méér worden ingezet in de curatieve setting. Dat is het doel van Vereniging Arts en Leefstijl en daarin werken wij heel graag met elkaar samen.”

Martijn van Beek, algemeen directeur Voeding Leeft

Martijn studeerde bedrijfseconomie aan de VU in Amsterdam en werkte vervolgens ruim 15 jaar in diverse commerciële managementfuncties in de voedingsindustrie. Hij ging zich steeds meer bezighouden met leefstijl als medicijn. In 2011 richtte hij daarom met huisarts Albert van der Velde en medisch fysioloog Peter Voshol, Voeding Leeft op.

Barbara Kerstens, programmadirecteur Voeding Leeft

In 2011 leerde zij Voeding Leeft kennen toen zij als veranderkundige in het Kennemer Gasthuis werkte. Samen hebben ze het Arts en Voeding Congres neergezet en het Eet Experiment onder werknemers uitgevoerd. De basis van veel moois wat daarna kwam: leefstijlprogramma’s voor DMT2, MS, Reuma, IBD, etc. De organisatie groeide, de impact werd groter en haar rol veranderde van partner naar programma directeur.

Heb je vragen voor Martijn en Barbara, of een reactie? Mail dan naar info@artsenleefstijl.nl of info@voedingleeft.nl

Deel dit artikel