Auteur - Anouk Hagemeijer


Boekrecensie: ‘Diabetes type 2? Maak jezelf beter’ van Hoenderdos en Pijl

Toen we Anouk vroegen welk boek volgens haar in elke spreekkamer moet liggen, kwam 'Diabetes type 2? Maak jezelf beter' van Hanno Pijl en Karine Hoenderdos direct naar boven. Haar conclusie: een verfrissend, drempelverlagend en praktisch boek. Zowel voor de patiënt als de zorgverlener.

Diabetes mellitus is wereldwijd een veel voorkomende chronische ziekte. In Nederland waren in 2019 naar schatting ruim 1.1 miljoen mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Wereldwijd is de prevalentie van diabetes in de periode van 1980 tot 2019 alleen maar toegenomen. 9 op de 10 mensen met diabetes mellitus hebben diabetes type 2. De huidige verwachting in Nederland is dat in 2040 naar schatting 1.5 miljoen mensen diabetes zullen hebben.

Behalve dat deze ziekte complicaties kan veroorzaken zoals hart- en vaatziekten en oogaandoeningen, brengt het ook alarmerende zorgkosten met zich mee.

In 2017 waren de uitgaven aan diabeteszorg bijna 1.6 miljard euro. Dat is 1.8% van de totale uitgaves van de gezondheidszorg in Nederland. En dan zijn de kosten bij complicaties nog niet eens meegenomen. Die worden namelijk onder andere diagnoses geregistreerd.

Aandacht voor leefstijlaanpassingen

Het is belangrijk dat er in de zorg nóg meer aandacht komt voor hoe we dit kunnen tegengaan en de levenskwaliteit van mensen kunnen verbeteren. Diabetes type 2 is een leefstijl gerelateerde aandoening.

Wetenschappelijke inzichten tonen aan dat het door leefstijlaanpassingen weer teruggedraaid kan worden en medicatie omlaag kan. De huisarts kan voorlichting en begeleiding geven. Ook met het oog op preventie.

Dit boek helpt

In de praktijk kan het echter lastig zijn om de patiënt te motiveren om zijn leefstijl aan te passen. Hulpmiddelen zijn daarom zeer welkom. Diabetes type 2? Maak jezelf beter is naar mijn idee een must-have in de spreekkamer. Het biedt veel praktische handvatten voor mensen met diabetes type 2.

Maar er staat ook informatie in voor de arts, praktijkondersteuner of diëtist over hoe zij patiënten kunnen ondersteunen. De kans is namelijk groot dat medicijnen aangepast moeten worden omdat patiënten anders een hypoglykemie kunnen krijgen.

Verfrissend

Wat ik verfrissend vind is dat er benadrukt wordt hoe lekker en gezellig het is om gezond te eten en leven.

Een belangrijke boodschap naar de patiënt toe want het verlaagt de drempel.

Er staat ook duidelijk vermeld dat gewoontes aanpassen niet in één keer lukt en dat je jezelf de tijd moet gunnen om het stap voor stap op te pakken. Wederom drempelverlagend.

In 10 stappen jezelf beter maken

De adviezen zijn overigens bedoeld voor mensen met diabetes type 1 en 2. Het boek is ingedeeld in 10 stappen:

  1. Schrap de snelle suikers
  2. Beweeg meer
  3. Beperk de koolhydraten
  4. Verbeter je energiebalans
  5. Breng rust in je leven
  6. Eet meer groenten
  7. Leer omgaan met moeilijke situaties
  8. Meet en weet
  9. Zoek steun
  10. Kook met liefde

Kwaliteit voorop

De recepten zijn verzadigend (door de vetten en eiwitten) en vol van smaak, niet ingewikkeld en betaalbaar. Heel toegankelijk dus voor de meeste patiënten. We hebben het hier niet over een dieetboek maar over een boek dat je helpt om op een andere manier te eten.

Naast adviezen en recepten staan er ook ervaringen in van mensen die hun leefstijl al met succes hebben aangepast. Dit werkt zeer motiverend.

Ook wordt grote nadruk gelegd op de kwaliteit van de voeding, dit vinden de schrijvers, Karine Hoenderdos en Hanno Pijl, nog belangrijker dan de kwantiteit.

Hanno Pijl is overigens initiatiefnemer van het eerste (toen nog) Arts en Voeding congres. Hij opent het Jubileum Arts en Leefstijl Jaarcongres ’10 jaar Leefstijl, natuurlijk!’ op maandagavond 22 november, samen met Iris de Vries en dr. Darius Mozaffarian.

Heft in eigen handen

Dit boek geeft prettige en praktische houvast voor de zorgverlener als een patiënt besluit om zijn leefstijl aan te passen. Uiteindelijk is het de patiënt die het moet doen.

Het heft in eigen handen nemen en voorkomen dat de ziekte zich manifesteert. Als zorgverlener kunnen we met dit boek handvatten bieden.

Anouk Hagemeijer studeerde in maart 2020 af als arts aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ze heeft een grote interesse en passie voor leefstijl en gezonde voeding. Tijdens haar coschappen sloot ze zich aan bij Stichting Student en Leefstijl waar ze een jaar bestuursvoorzitter was en met een team de SELF-cursus neerzette.

Een cursus voor geneeskundestudenten die zich richten op de invloed van voeding en leefstijl bij ziektes. Inmiddels heeft ze de overstap gemaakt naar de Vereniging Arts en Leefstijl waar zij verschillende werkzaamheden verricht.

AHagemeijer@artsenleefstijl.nl | Anouk op Linkedin

Deel dit artikel