LEEFSTIJL INTERVENTIES


Zorg dat regelmatig bewegen een gewoonte wordt

Huisarts Femke van Gennip ziet het als taak van de huisarts om mensen te motiveren bij een gezondere leefstijl. Dat kost tijd die zij niet altijd heeft en daarom investeert ze in samenwerking.

Aandacht voor leefstijl is van groot belang in de huisartsenpraktijk. Niet alleen in het kader van behandeling van ziekten maar zeker ook bij preventie van ziekten. Ik zie het als één van de taken van de huisarts om de patiënt hier heldere uitleg en informatie over te geven. En om de patiënt te motiveren op het gebied van leefstijl.

Motiveren

Het is een vast onderdeel van mijn werk om mensen te motiveren tot een gezonde leefstijl met meer beweging en een gezonde voeding. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk bij de patiënt zelf. Als deze zelf niet wil, werkt het niet. Maar als huisarts is het desalniettemin mijn taak een heldere uitleg te geven over het belang en de eventuele consequenties.

Femke van Gennip, huisarts in Zeist en drs. in de biomedische wetenschappen

MOTIVEREN


Door elkaar te stimuleren gaan we met zijn allen meer bewegen.

Vaak werkt het wel. Zo had ik een poos terug een patiënt met de novo Diabetes Mellitus type 2. Hij schrok hier enorm van en na uitgebreide uitleg gaf hij aan echt iets aan zijn leefstijl te gaan doen. Na 3 maanden zag ik hem terug met prachtige lab-waarden: de glucosewaarden waren volledig genormaliseerd nadat hij 6 kg was afgevallen. Sindsdien maakt hij het goed. Dit vind ik een mooi voorbeeld waarin je direct kan zien dat leefstijl een grote invloed kan hebben op (het beloop van) bepaalde ziekten. Zelf ben ik altijd volop in beweging en ik sport veel. Ik fiets naar de praktijk en ook mijn visites doe ik meestal op de fiets. Dat wordt natuurlijk opgemerkt. Regelmatig hoor ik terug dat mensen hierdoor ook gemotiveerd raken. Dat is leuk om te horen. Door elkaar te stimuleren gaan we met zijn allen meer bewegen.

Kennis delen

We werken in Twentse gemeenten in de wijkaanpak samen rondom de vroeg-signalering van schuldenproblematiek en het beschikbaar stellen van kennis van de GGZ sector aan het UWV in Twente en aan het Sociaal Domein, om zo beter mensen met mentale problematiek naar werk te begeleiden. Verder zetten we samen met huisartsenkring de FEA en Tactus Verslavingszorg, in op vroegsignalering en preventie van alcohol en middelengebruik door specialistische kennis naar de huisartsenpraktijk te brengen.

Er is tijd nodig om dit te kunnen bewerkstelligen. Die tijd zie ik als een zeer goede investering.

Samenwerken loont

Bij motivatie van de patiënt voor het aanpassen van zijn leefstijl, is er tijd nodig om ervoor te zorgen dat het beklijft. Die tijd heb ik als huisarts helaas vaak niet. Daarom investeer ik in samenwerking, bijvoorbeeld met de POH Somatiek. Daar is meer tijd om patiënten te begeleiden op het gebied van leefstijl. Dat is essentieel om goede zorg te kunnen leveren. Zeker bij motivatie van de patiënt voor het aanpassen van zijn leefstijl. Er is tijd nodig om dit te kunnen bewerkstelligen. Die tijd zie ik als een zeer goede investering. Daarnaast is er ook een diëtiste bij onze praktijk aangesloten die de nodige ondersteuning kan bieden in het begeleiden van onze patiënten.

Leefstijl als medicijn

We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het terugdringen van de steeds meer stijgende zorgkosten.

Voorkomen is beter dan genezen en uiteindelijk nog goedkoper ook! Dus schrijf vooral ook een recept met leefstijl als medicijn.