Gezonde wijk: ook voor de huisartspraktijk

Voor Françoise Langens is het zo helder als maar kan: de Gezonde Wijk aanpak heeft alleen maar voordelen.

De laatste tijd hoor ik nogal eens van mijn collega huisartsen: Hé Françoise, ik zag je in de krant en op tv over het ‘wandelen met de dokter’. Leuk hoor, maar dat hoort toch helemaal niet tot de kerntaken van de huisarts volgens de Woudschoten Conferentie?

En dan vertel ik (soms eerst een beetje beduusd) dat ik het doe in het kader van de Gezonde Wijk. Dat ik er erg blij van word, dat de patiënten het waarderen en dat ik door deze wandelingen de diëtiste, de wijkverpleegkundige, de fysiotherapeut, de leefstijlcoach, het wijkteam, de Cesar therapeut en de apotheker uit de wijk vaker spreek. Dat ik nu weet wat zij allemaal te bieden hebben. Dat ook zij het een verrijking vinden voor de patiënt, voor zichzelf en voor de gezonde wijk. En dat het fantastisch is voor het wij-gevoel dat we bij het koffiedrinken na het wandelen de geur ruiken van de maaltijden die vers bereid worden voor de kwetsbaren. Dat we gaan starten met welzijn op recept. En…dat ik door het wandelen ook op mijn werkdagen de 10.000 stappen haal!

DOOR Françoise Langens - huisarts te Amersfoort, Gezonde Wijk Nieuwland en Kattenbroek

Het gaat om samenwerken

Extra reden om de herijking van de kernwaarden en kerntaken nog eens goed te bekijken. Tot mijn verbazing lees ik dat men aangeeft dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak. En dat primaire preventie en zorgcoördinatie van groot belang worden geacht (zie kader kerntaken huisartsen Woudschoten conferentie). Misschien dat niet voor iedereen het wandelen met de dokter als geschikt instrument gezien wordt, maar de Gezonde Wijk waarbij de eerstelijns hulpverleners samenwerken met de bewoners en het sociaal domein, kan een zeer geschikte vorm zijn voor het wijkgericht samenwerken.

Het levert veel op

Natuurlijk zullen we nog moeten gaan zien wat de wijkgerichte samenwerking gaat opleveren. Maar voor mij geldt in ieder geval dat het bijdraagt aan mijn werkplezier want o.a. door de intensievere samenwerking krijg ik meer tijd voor de medisch generalistische zorg en de terminaal- palliatieve zorg. En de Gezonde Wijk neemt daarbij veel werk voor de huisartsenpraktijk uit handen!

Woudschoten 21 januari 2019 herziene kerntaken huisartsen:

  • Medisch-generalistische zorg: de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks, overdag kan verwachten.
  • Spoedeisende huisartsenzorg: in avond, nacht en weekend is spoedzorg beschikbaar voor zorgvragen waarbij het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Dit is nadrukkelijk wat anders dan 24/7 volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.
  • Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Buiten die uren zorgen huisartsen ervoor dat deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (al wordt deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts geleverd).
  • Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang. Zij zich richten zich op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.
  • Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.