LEEFSTIJL INTERVENTIES


Met vereende krachten naar een gezond Twente

Ook de regionale aanpak is van belang. Frits Oosterveld zoomt in op Twente. Een regio die, kijk maar naar de cijfers, extra aandacht nodig heeft en krijgt.

Als oude textiel regio heeft 42% van de Twentse huishoudens een laag inkomen, waarbij dat in de grote steden als Enschede, Hengelo en Almelo zelfs rond de 50% ligt. Veel inwoners ervaren een sociale cumulatie van problemen, waarbij verminderde gezondheid zowel oorzaak als gevolg kan zijn van hoge werkloosheid, schuldenlast en vereenzaming.

DOOR Frits Oosterveld, lector Gezondheid & Bewegen, Saxion University

We stellen helaas vast dat op verschillende aspecten van de gezondheid Twente het aanzienlijk slechter doet dan de rest van Nederlandse bevolking. Even een overzicht:

  • Het percentage mensen met één of meerdere langdurige aandoeningen zoals hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage, longaandoeningen en diabetes, ligt hoger dan gemiddeld in Nederland.
  • Er zijn relatief meer mensen beperkt in hun dagelijks leven vanwege gezondheidsproblemen.
  • De levensverwachting in Twente voor vrouwen 82.6 jaar en voor mannen 79.2 jaar, terwijl de gemiddelde landelijke verwachting met respectievelijk 83.2 en 79.8 jaar beduidend hoger ligt.
  • De gestandaardiseerde sterftecijfers laten zien dat in Twente significant meer mensen overlijden aan hart en vaatziekten, dikke darmkanker en longontsteking dan in Nederland. Ook is de totale sterfte (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht) hoger dan in Nederland. In Twente is 33% van de sterfte te wijten aan ziekten van hart en vaatstelsel en 30% van de sterfte aan kanker (CBS statline, 2020).

SAMENWERKEN


"Elke Tukker bewust gezond"

Krachten gebundeld

Het toekomstperspectief voor de regio met betrekking tot gezondheid is dus niet bepaald rooskleurig. Gezien de gezondheidsrisico's en –achterstand, heeft de regio in de preventie coalitie “Vitaal Twente” de krachten gebundeld. Met het plan “Elke Tukker bewust gezond” is een brede gezondheid en preventie campagne gestart. Hierin wordt nauw samengewerkt met gemeenten, GGD, zorginstellingen, individuele gezondheidszorg-en welzijnsprofessionals en kennisinstituten als de Universiteit Twente, Roessingh en Saxion. Deze gezondheidsbevordering zal gebeuren met online gezondheidschecks zoals Samen Gezond, eventueel aangevuld met andere applicaties als de Persoonlijke Gezondheid Check (PGC), en aanvullende fysieke testen.

Persoonlijk advies

De uitkomsten moeten leiden tot een passend persoonlijk advies voor de individuele burger. De uit de consumentenmarkt succesvolle methode van “marketing automation” wordt hierbij ook toegepast. Het beschikbare aanbod van gezondheid en gedrag bevorderende maatregelen en/of interventies wordt op die wijze slim aan het persoonlijke gezondheidsprobleem gekoppeld. De burger krijgt zo het meest succesvolle programma aangeboden.

Burger praat mee

De vraag is in hoeverre deze checks en testen wetenschappelijk valide moeten zijn of toch veel meer moeten aansluiten bij de belevingswereld van de burger en dus praktisch bruikbaar en toepasbaar. Om die reden zullen burgers vanaf het begin met de methodieken van Citizen Science (Burgerwetenschap) bij de campagne worden betrokken, zodat de doelgroep in de uitvoering en bij de (wetenschappelijke) evaluatie partner is. Op die manier vergroten we kans dat burgers die niet door telefoon apps worden aangesproken, toch worden bereikt.