In gesprek met bedrijfsarts Femke van Leeuwen

Aandacht voor preventie betaalt zich terug

Corona heeft ons laten zien hoe belangrijk leefstijl is en hoe kwetsbaar je bent als je leefstijl minder gezond is. Onder andere daarom is ArboNed bedrijfsarts Femke van Leeuwen in 2020 begonnen met de opleiding tot leefstijlarts, om zo nog meer van betekenis te kunnen zijn. Bij de spreekuren in het ziekenhuis of bij de huisarts, is er niet altijd voldoende ruimte om leefstijl te bespreken. Gelukkig kunnen bedrijfs- en verzekeringsartsen die tijd wel nemen.

met Femke van Leeuwen | bedrijfsarts en praktijkopleider bedrijfsartsen bij ArboNed

Hoe belangrijk is preventie voor jou als bedrijfsarts?

Preventie is erg belangrijk, of het nu om voorkomen van beroepsziektes gaat of om het verbeteren van de gezondheid van 'werkend Nederland'. Als bedrijfsarts ken ik de werknemers vaak goed en weet ik in welke omstandigheden ze werken. Ik zie de mensen regelmatig, ook als ze niet ziek zijn. Bijvoorbeeld bij een bezoekje aan werkgever, tijdens een keuring of op een preventief spreekuur. Dat zijn voor mij de mooiste momenten omdat je dan kunt werken aan preventie. Bij ieder gesprek dat ik voer, met elke werknemer, komt leefstijl aan bod. Er is veel interesse in het onderwerp en er is altijd wel een advies of inzicht die je mensen mee kunt geven waardoor ze (nog) beter in hun vel komen te zitten, of sneller kunnen herstellen.

Hoe kijk jij naar de toekomst?

'Wil je gezond blijven? Dan ga je naar je bedrijfsarts!' In dat licht wil ik de toekomst zien en dat is ook van waaruit ik bedrijven en werknemers nu al adviseer. Leefstijl zou een nog belangrijker deel uit moeten maken van de opleiding tot arts. Bij de bedrijfsartsenopleiding gebeurt dat in ieder geval al. Voor bedrijfsartsen is het overigens altijd al de missie geweest om te voorkómen dat mensen ziek worden van het werk. Daarbij komt dat werk vaak erg belangrijk is voor mensen. Wanneer ze ziek zijn is de controle over hun gezondheid verminderd, maar ook de mogelijkheid om te werken – ze laten vaak voor hun gevoel collega’s en werkgever in de steek. Bovendien kunnen ze het werk waar ze voor gekozen hebben, niet meer doen. Dat voelt als een driedubbel verlies. Gelukkig kan werk vaak helpen bij het herstel. Het is mooi om daarover te kunnen adviseren.

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Duurzame inzetbaarheid vergroten ligt in het verlengde van aandacht voor leefstijl. Dat gaat erover dat mensen lang gezond en vitaal kunnen werken en leven. Werkgevers willen graag dat werknemers gezond oud worden – gezonde, gelukkige en gemotiveerde werknemers doen bovendien hun werk goed en verzuimen niet. En er is geen werknemer die niet gezond ouder wil worden. Dus exact hetzelfde doel. Bedrijven vragen mij regelmatig advies over wat zij kunnen doen om hun werknemers hierbij te helpen en de meeste werknemers vinden het fijn als hun bedrijfsarts meedenkt over een gezonde toekomst. Leefstijl op de kaart zie ik graag bij iedere arts maar zolang dat nog niet overal lukt, denk ik dat bedrijfsartsen een goede voorzet kunnen geven.

Femke van Leeuwen is bedrijfsarts en praktijkopleider bedrijfsartsen bij ArboNed. Zij geeft les aan de Erasmus Universiteit aan de co-assistenten en is daarnaast in opleiding tot leefstijlarts. Ook doet ze mee aan de campagne bedrijfsartsworden.nl. Femke helpt bedrijven en hun werknemers met veiliger, gezonder en duurzamer werken en neemt leefstijl mee bij ieder advies. Dat doet zij vooral bij de industrie en in de transportsector maar ook bij echte Rotterdamse bedrijven als de Euromast en Dossche Mills (vroeger Meneba). Haar motto: vitale werknemers zijn minder ziek, hebben meer werkplezier en zijn productiever. Dat is een mooi gezamenlijk doel van werknemers en werkgevers dus. Ieder bedrijf dat daaraan wil werken is welkom bij ArboNed/Human Total Care, én bij Femke. femke.van.leeuwen@arboned.nl | Femke op LinkedIn

Hoe ziet zo’n voorzet er in de praktijk uit?

Gelukkig is er meestal aandacht voor duurzame inzetbaarheid bij de bedrijven die ik vanuit ArboNed adviseer. Voor ieder bedrijf is een ideaal pad naar het bevorderen van de gezondheid van werknemers mogelijk. Om dat uit te stippelen, gebruiken we de risico-inventarisatie en –evaluatie, het preventief medisch onderzoek, de bedrijfsbezoeken en natuurlijk de signalen uit het spreekuur en de verzuimanalyse. Er zijn dus veel gereedschappen om te kunnen meedenken en dat moet ook want leefstijl verbeteren op het werk verschilt per beroepsgroep. Voor kantoormedewerkers kan lunchwandelen een prima verbetering zijn, maar dat geldt niet voor de magazijnmedewerker die de hele dag al het vuur uit de sloffen loopt. En powernap tijdens en op het werk is goed voor iemand in de nachtdienst maar voor een buschauffeur pakt dat minder goed uit.

Een gezond bedrijf levert veel op

Het zou goed zijn als medewerkers ook op eigen initiatief de bedrijfsarts opzoeken om te praten over hun eigen gezondheid en hoe die nog verder te verbeteren.

Voor werkgevers geldt hetzelfde: er zijn zoveel mogelijkheden om als bedrijf je werknemers te helpen zich nog beter te voelen!

Aandacht voor preventie betaalt zich bovendien terug in een lager verzuim, gelukkiger werknemers en beter werk – dubbel en dwars terugverdiend dus.

En hoe is om bij ArboNed zelf te werken?

Het mooie is dat we bij ArboNed zelf kunnen ervaren hoe het is als je werkgever zich echt bezighoudt met jouw gezondheid. Daarom kan ik niet alleen vanuit medische kennis en de nieuwste stand van zaken op gebied van leefstijl adviseren, maar ook vanuit wat ik zelf ervaar binnen ArboNed. Dat is het soort leiderschap dat ik ieder bedrijf toewens. Bij ArboNed zien we een toestroom van geïnteresseerde jonge artsen die vanuit het ziekenhuis besluiten een carrière als bedrijfsarts te starten. De verhalen zijn vergelijkbaar: ze willen graag een betere werk-privé balans. Maar ook willen ze meer tijd voor de patiënt en voor preventie. Dat kan allemaal bij ons en we heten deze jonge dokters dan ook welkom want bedrijfsartsen zijn er nog steeds te weinig.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Succesvolle aanpak tegen overgewicht bij kinderen Anita Vreugdenhil & Jorn van Harwegen den Breems

Een gezondere leefstijl: hoe begin je? 111.nl