Leefstijl is... is een uitgave van Media Integration. Initiatiefnemers zijn Vereniging Arts en Leefstijl en 111.NL.

Het staat je vrij om onderdelen uit dit magazine te delen met anderen. Vriendelijk verzoek om daarbij altijd de bron te vermelden.

Redactie Ilona Zuurmond (Vereniging Arts en Leefstijl) Dorine Mobron (DoVision) Gerard van Vliet (111.NL)

Reacties of vragen info@artsenleefstijl.nl t.a.v. Dorine Mobron, redacteur

Opmaak en vormgeving Media Integration| michael@integration.nl

©Leefstijl is... 2022

Aan deze editie werkten mee Linda Battes | Uphealth Miriam kaijer | Voice for Women Wardell Amerika | Pacea - HagaZiekenhuis in Den Haag Anita Roelands | Roelands Coaching Egge van der Poel | Erasmus MC Gerard van Vliet | 111.NL Femke van Leeuwen | ArboNed Bianca Brootsaert | Nederlandse Vereniging van Diëtisten Ilse van Haren | Elizabeth-Tweestedenziekenhuis Riet van Dommelen | Hogeschool van Utrecht Tamara Aipassa | Zuyderland Medisch Centrum