nieuws

De afgelopen jaren heeft Vereniging Arts en Leefstijl meerdere congressen georganiseerd, ook wel 'De Week van Arts en Leefstijl'. Ons Jubileumcongres, die online plaatsvond afgelopen november 2021, was wederom een groot succes. Voor komend jaar staat er weer een inspirerend congres op de planning, informatie hierover volgt!

Met trots kijken we terug op ons Jubileumcongres ‘10 jaar Leefstijl, natuurlijk!’ dat plaatsvond van 22 – 26 november 2021. Vanwege de coronacrisis waren we genoodzaakt ook dit jaar het congres online te houden maar dat heeft ons er niet van weerhouden om een succesvol, inspirerend en verbindend online event neer te zetten!

Op een spectaculair online platform vond de virtuele ‘Week van Arts en Leefstijl’ plaats met 4 thema-avonden en een live-uitzending op vrijdagochtend 26 november vanuit het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Een week lang werd online door ruim 800 deelnemers meer dan 40 lezingen gevolgd van o.a. Robert Lustig, Angela Maas, Machteld Huber, David Unwin, Remco Kort en vele anderen nationale en internationale sprekers. Leefstijl werd van diverse kanten belicht door de verschillende thema’s die aan bod kwamen waaronder het microbioom, oncologie, gezonde leefomgeving en mentale weerbaarheid.

De live-uitzending op vrijdag werd geopend door de grondleggers Martijn van Beek en Barbara Kerstens. Presentaties door jonge duurzame dokters, beleidsmakers en verzekeraars werden afgewisseld met prikkelende ronde tafel discussies, geleid door dagvoorzitter Joost Hoebink en Iris de Vries. De dag werd afgesloten met de bekendmaking van de Leefstijlprofessional(s) van het jaar 2021!

Vol enthousiasme werd er gedurende de week door de deelnemers genetwerkt, gechat en gediscussieerd op het platform en in de speciale congres-app die door alle deelnemers kon worden gedownload. Deelnemers lieten weten dat het congres energie en vertrouwen geeft dat in de (nabije) toekomst leefstijl integraal onderdeel zal uitmaken van de gezondheidszorg!

Aftermovie van het Jubileumcongres

Iris de vries over het congres

Finalisten Leefstijlprofessional 2021

Gezondheid creëren vraagt om met lef van koers te veranderen

De echte bestrijding van pandemieën moet gericht zijn op maatregelen die gezondheid bevorderen en niet alleen op zorgcapaciteit, stellen intensivist Hugo Touw, huisarts Shakib Sana, hoogleraar Jan Kremer en hoogleraar en internist Robin Peeters. Dat vergt daadkracht en lef.

Plan ziekenhuizen en msb’s om omzetprikkels in zorg te verlagen

Vijftien msb-directeuren en ziekenhuisbestuurders stellen voor om de transformatie naar passende zorg en innovatie te versnellen door de productie prikkels in het zorgstelsel te verminderen. “Dat kan onder meer door langere termijn contracten en populatiebekostiging”, schrijven ze in een voorstel: “Om snel tot echt passende zorg te komen, moet het wat ons betreft anders.”

Zorgwekkend tekort aan zorgpersoneel

In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers. Dit blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De tekorten zullen over de gehele zorgsector voelbaar worden. Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg, schrijft in een Kamerbrief dat met dit onderzoek het verwachte personeelstekort in de zorg niet eerder zo precies is ingeschat. "Om het tekort terug te dringen, heeft het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg hoge prioriteit.” In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de lonen omhooggaan. Dat zal uiteraard niet het probleem helemaal oplossen. Er is op vele fronten werk aan de winkel om zorgpersoneel te binden en boeien.

Coalitie Akkoord 2021-2025

Wat zijn de keuzes en hervormingen? We lichten kort twee pijnpunten uit. In het akkoord wordt ‘passende zorg’ als norm gesteld. Daar is een transformatie voor nodig. En de vraag of er nu wel of niet wordt bezuinigd in de zorg. Ja, zeggen oppositiepartijen. Nee, stellen regeringspartijen want het is een beperking van de stijging. Het laatste woord zal hierover zeker nog niet zijn gezegd.